Sealab Sealab Sealab

Gdzie należy zamontować czujnik gazu?

Aby uniknąć zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców, spowodowanego przez ulatniający się gaz, należy zainstalować w domu odpowiednie urządzenie odpowiedzialne za jego wykrywanie. Mimo tego, że przeglądy instalacji gazowej są obowiązkowe, a co za tym idzie, wykonywane są regularnie, wycieki gazu wciąż zdarzają się często.

Powodowanemu przez gaz zagrożeniu może zapobiec zainstalowania czujnika gazu. Duże znaczenie odgrywa także miejsce instalacji tego urządzenia. Z tego względu warto wybrać pomieszczenie najbardziej narażone na ulatnianie się niebezpiecznych stężeń oparów. Osoby posiadające kuchenkę gazową powinny zamontować go w kuchni. Z kolei posiadacze piecyka gazowego w łazience lub w innym miejscu instalacji, a osoby wyposażone w piec CO, w kotłowni. Co za tym idzie, detektor gazu powinien być umiejscowiony blisko jego źródła.

W związku z tym, że metan jest lżejszy od powietrza i unosi się ku górze, czujnik powinien być umieszczony na wysokości 30 cm od sufitu powyżej krawędzi drzwi i okien. Ważne jest także, aby znalazł się daleko od okna i otworów wentylacyjnych. W przypadku gazów ciężkich, czujniki umieszcza się na wysokości 30 cm od ziemi. Z kolei gazy takie jak tlenek węgla, wymagają montażu na wysokości 180 cm nad podłogą, w odległości nie większej niż 6 metrów od jego źródła. W każdym z tych przypadków czujnik nie powinien znaleźć się w martwej strefie, czyli miejscu ograniczanym przez róg pokoju lub szafki.

Jak wygląda informowanie o zagrożeniu?

Detektor gazu mierzy poziom stężenia bez względu na rodzaj ulatniającego się gazu. Może więc pokazywać ulatnianie się oparów benzyny, gazu ziemnego lub jego płynnej formy. System alarmujący włącza się w momencie zbliżania się nasycenia trujących substancji do granicznej wartości bezpieczeństwa. Urządzenie włącza sygnał dźwiękowy oraz migającą diodę, które informują o przekroczeniu stężenia CO o około 0,01%.

Zaprojektowane i zamontowane przez nas systemy detekcji gazu informują także o przekroczeniu tego stężenia o 0,005%. W tym przypadku pojawia się jedynie sygnał świetlny. Warto zwrócić uwagę, że niektóre czujniki gazu mogą w sposób automatyczny odciąć dopływ gazu, w momencie stwierdzenia nieszczelności instalacji. Pozwalają także na włączenie wentylatora pomagającego w wydmuchaniu z wnętrza mieszkania trujących oparów.

Sealab Sp. z o. o., ul. Koperkowa 57, 81-589 GDYNIA