Sealab Sealab Sealab

Jakie systemy gaszenia zastosować przy budowie rurociągu?

Rurociąg jest to rodzaj konstrukcji składającej się z wielu przeróżnych elementów takich jak, chociażby kompensatory, rury, kształtki, łączniki oraz armatura. Służą one zwykle do transportu różnego rodzaju materiałów płynnych oraz mieszanin jednofazowych, oraz dwufazowych i trójfazowych. Należą do nich przede wszystkim łatwopalne ciecze (np. benzyna lub ropa naftowa), gazy (gaz ziemny) oraz ciała stałe, w związku z czym wymagają one odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych. Rurociągi mogą być wytwarzane z różnych rodzajów materiałów, które również w odpowiedni sposób należy zabezpieczyć przed wystąpieniem pożaru.

Jakie wyróżniamy systemy gaszenia pożarów?

Tak jak widać, rurociągi mogą być odpowiedzialne za transport różnych materiałów i w związku z tym należy do nich odpowiednio dopasować system gaszący. Wśród systemów służących do gaszenia pożarów wyróżniamy przede wszystkim:

  • system gaszenia wodą — jest to rodzaj systemu, który gasi pojawiające się pożary poprzez rozprowadzenie wody bezpośrednio na palące się miejsca. Dzielą się one na tryskaczowe oraz zraszaczowe a stosowane są wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko błyskawicznego rozprzestrzeniania się ognia;

  • system gaszenia mgłą wodną — ten rodzaj systemu oparty jest na mgle powstałej z wody, dzięki czemu jest dużo bezpieczniejszy, ponieważ nie doprowadzi do trwałych uszkodzeń mienia (np. zalań);

  • system gaszenia gazem obojętnym — jest to system, który idealnie sprawdza się przy gaszeniu substancji łatwopalnych takich jak oleje, benzyna czy ropa naftowa, w związku z czym bardzo dobrze sprawdzi się on jako zabezpieczenie przeciwpożarowe rurociągów transportujących właśnie tego rodzaju materiały.

  • system gaszenia gazem NOVEC — tego rodzaju system wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie znajdują się łatwopalne ciecze oraz gazy. Nie tylko ugasi powstały pożar, ale również zobojętni atmosferę, przez co nie dojdzie do wybuchu;

  • system gaszenia pianą — jest to system wyposażony w specjalny środek gaśniczy w postaci piany.

Jak zatem widać najlepiej w kontekście rurociągów sprawdzić powinny się systemy gaszenia gazem NOVEC oraz gazami obojętnymi, które w skuteczny sposób poradzą sobie z wszelkimi substancjami łatwopalnymi zarówno w formie cieczy jak i gazu.

Sealab Sp. z o. o., ul. Koperkowa 57, 81-589 GDYNIA