Sygnalizatory optyczne i akustyczne firmy E2S, to urządzenia zbudowane przy użyciu najnowszych technologii z wykorzystaniem certyfikowanych materiałów. Posiadamy w naszej ofercie urządzenia obejmujące wszystkie serie specjalnego przeznaczenia. Sygnalizatory E2S są przeznaczoen do pracy w bardzo trudnych warunkach - w strefach zagrożonych wybuchem, pożarem (również gazów) i wyciekiem toksycznych substancji.

Sygnalizatory są gotowe do natychmiastowej instalacji i pracy.
Sprzedajemy zarówno samodzielne urządzenia, jak i budujemy przy ich użyciu systemy automatyki alarmowej.

LAMPY SYGNALIZACYJNE

ATEX 2G & 2D
STREFY 1, 2, 21 & 22

SYRENY ALARMOWE

ATEX 2G & 2D
STREFY 1, 2, 21 & 22

WERSJE ŁĄCZONE

ATEX 2G & 2D
STREFY 1, 2, 21 & 22

P.A. GŁOŚNIKI

ATEX 2G & 2D
STREFY 1, 2, 21 & 22

LAMPY SYGNALIZACYJNE

ATEX 3G STREFA 2
UL KLASA 1DIV 2

WERSJE ŁĄCZONE

ATEX 3G STREFA 2,
UL KLASA 1DIV 2

SYRENY ALARMOWE

ATEX 3G STREFA 2,
UL KLASA 1Div 2

P.A. GŁOŚNIKI

ATEX 3G STREFA 2,
UL KLASA 1DIV 2

SYGNALIZATORY OPTYCZNE

KAT. 1G STREFA 0

SYGNALIZATORY DŹWIĘKOWE

KAT. 1G STREFA 0

SYGNALIZATORY ŁĄCZONE

KAT. 1G STREFA 0

SYGNALIZATORY ALARMOWE

SERIA 'A'

SYGNALIZATORY ŁĄCZONE

SERIA 'AL'

SYGNALIZATORY OPTYCZNE

SERIA 'L'