PRODUKTY I SYSTEMY / SERIA EX E2S SYGNALIZATORY OPTYCZNE I AKUSTYCZNE / SYGNALIZATORY OPTYCZNE
SERIA IS

WYKONANIE W WERSJI
ISKROBEZPIECZNEJ

IS-L101L Lampa
  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem i prądem wstecznym
  • Obiektyw pryzmatyczny optymalizuje skuteczność L.E.D.
IS-pB1 Lampa
  • Dwie lampy mogą być zasilane z pojedynczej IIC iskrobezpiecznej bariery ZEN lub izolatora galwanicznego i do czterech lamp z urządzenia IIB.
  • Kolory: czerwony, bursztynowy, zielony, niebieski i biały są zgodne z wymaganiami dotyczącymi koloru światła sygnalizacyjnego określonymi w IEC2 04-1
  • Montaż odbywa się za pośrednictwem jednego standardu przemysłowego - 2 otwórów o średnicy 2 .5 mm
IS-mB1 Lampa
  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem i prądem wstecznym
  • Atestowany rezystor końca linii
  • Obiektyw pryzmatyczny optymalizuje skuteczność L.E.D.