System Autrosafe System Autrosafe System Autrosafe
System Autrosafe 4:
 
  • System komunikuje się z innymi urządzeniami przy pomocy sieci Ethernet (AutroNet)
  • Funkcja samoweryfikacji (Self-Verifying) i automatycznego adresowania
  • Czujki z aktywnym filtrem DYFI (Dynamic Filter Process)
  • Kontrola i monitorowanie linii dozorowych

Wszystkie elementy systemu przypisywane są do stref podczas konfiguracji. Pozwala to na hierarchiczną kontrolę od wykrywania do aktywacji alarmów. AutroSafe składa się z trzech następujących stref:

- Strefa detekcyjna

- Strefa alarmowa

- Strefa operacyjna

        System AutroSafe wyposażony jest również w funkcję samoweryfikacji (Self-Verifying), która każdego dnia sprawdza wszystkie czujniki, interfejsy, połączenia i przewody – od komory detekcyjnej po wyjścia alarmowe. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, wyświetlacz na panelu operacyjnym wskaże źródło problemu.

        Do tej pory systemy SSP były uzależnione od ręcznej konserwacji. Jednak czujki mogą znajdować się poza zasięgiem serwisanta, bądź zainstalowane są w obszarach o ograniczonym dostępie. Mogą też być zainstalowane niezgodnie z dostarczoną dokumentacją, co skutecznie utrudnia ręczne testowanie, które i tak nie jest w 100% skuteczne. Dym lub gaz testowy jest rzadko używany w skalibrowanej ilości, dlatego nawet wadliwy detektor może w końcu zareagować, jeśli jego komora jest wypełniona wystarczającą ilością dymu. AutroSafe Self-Verify rozwiąże wszystkie problemy pojawiające się podczas konserwacji. Nigdy więcej trudnych, kosztownych i czasochłonnych przeglądów. AutroSafe Self-Verify nie tylko sprawdza, czy czujka jest w stanie wywołać alarm – sprawdza nawet czułość każdego pojedynczego czujnika za pomocą skalibrowanego sygnału. System zapewnia, że każdy detektor zawsze zareaguje na zdarzenie.

        Technologia cyfrowego filtra DYFI została znacząco ulepszona. Fałszywe alarmy zostały praktycznie wyeliminowane, a system zapewnia możliwie najwcześniejsze ostrzeżenie o potencjalnym pożarze. Filtr DYFI znajduje się teraz w każdym detektorze. Oznacza to, że każdy detektor przetwarza sygnały z jeszcze większą dokładnością i wykrywa zmiany temperatury i dymu szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

 

Sealab Sp. z o. o., ul. Koperkowa 57, 81-589 GDYNIA