System Autrosafe System Autrosafe System Autrosafe

Systemy sygnalizacji pożaru: AutroSafe

Systemy Sygnalizacji Pożaru mają za zadanie wykrywać, sygnalizować oraz powiadamiać o zagrożeniu wywołanym pożarem. Ich celem jest m.in. zagwarantowanie sprawnej ewakuacji oraz zahamowanie rozprzestrzeniania się ognia. Dodatkowo pomagają w minimalizowaniu strat, które pojawiają się w związku z niebezpiecznym zjawiskiem jakim zawsze jest pożar. Systemy Sygnalizacji Pożaru używane są zarówno w obiektach komercyjnych, jak i publicznych, czyli wszędzie tam, gdzie znajduje się dużo osób i sporo zasobów materialnych. Aby rozwiązania te spełniały swoją rolę, muszą być dopasowane do specyfiki działania danego przedsiębiorstwa, choć mają być oczywiście zgodne także z obowiązującą literą prawa, dzięki czemu nabywca ma pewność, że są wykonane wedle aktualnych norm.

System AutroSafe 4

Systemy Sygnalizacji Pożaru (SSP) reprezentuje AutroSafe 4 firmy Autronica. Rozwiązanie to miało premierę w 1999 roku i produkt jak dotąd udowodnił swoją niezawodność w około 15 tys. instalacji na całym świecie, począwszy od dużych hoteli, po platformy wiertnicze i statki wycieczkowe. Dzięki nowoczesnemu systemowi komunikacji wyróżnia się superszybką transmisją danych. Dodatkowo zastosowanie zautomatyzowanej technologii SelfVerify sprawia, że produkt firmy Autronica przewyższa inne Systemy Sygnalizacji Pożaru niezawodnością i gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa. Autronica oferuje również system Omicron, którego zadaniem jest detekcja gazu, zwłaszcza w pustych przestrzeniach oraz zbiornikach. Rozwiązanie to jest dostępne w wielu różnych wariantach, które można dopasowywać do specyfiki prowadzonej działalności.

Cechy charakterystyczne Systemu Sygnalizacji Pożaru AutroSafe 4:

  • komunikacja z innymi urządzeniami przy pomocy sieci Ethernet (AutroNet),
  • funkcja samoweryfikacji (Self-Verifying) i automatycznego adresowania,
  • czujki z aktywnym filtrem DYFI (Dynamic Filter Process),
  • kontrola i monitorowanie linii dozorowych.

Wszystkie elementy systemu są przypisywane do stref podczas konfiguracji. Pozwala to na hierarchiczną kontrolę od wykrywania do aktywacji alarmów. AutroSafe firmy Autronica składa się z trzech następujących stref:

  • strefa detekcyjna,
  • strefa alarmowa,
  • strefa operacyjna.

Funkcja samoweryfikacji Self-Veryfiying

System Sygnalizacji Pożaru AutroSafe jest również wyposażony w funkcję samoweryfikacji (Self-Verifying). Każdego dnia sprawdza ona wszystkie czujniki, interfejsy, połączenia i przewody – od komory detekcyjnej, aż po wyjścia alarmowe. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości wyświetlacz na panelu operacyjnym wskaże źródło problemu, dzięki czemu będzie można szybko go namierzyć i wyeliminować.

Do tej pory Systemy Sygnalizacji Pożaru (SSP) były uzależnione od ręcznej konserwacji. Jednak czujki mogą znajdować się poza zasięgiem serwisanta bądź być zainstalowane w obszarach o ograniczonym dostępie. Mogą też być zainstalowane niezgodnie z dostarczoną dokumentacją. To z kolei utrudnia ręczne testowanie, które i tak nie jest w 100% skuteczne. Dym lub gaz testowy rzadko jest używany w skalibrowanej ilości, dlatego nawet wadliwy detektor może w końcu zareagować, jeśli jego komora jest wypełniona wystarczającą ilością dymu. AutroSafe Self-Verify rozwiąże wszystkie problemy, jakie pojawią się podczas konserwacji. Nigdy więcej trudnych, kosztownych i czasochłonnych przeglądów. AutroSafe Self-Verify nie tylko sprawdza, czy czujka jest w stanie wywołać alarm – testuje również czułość każdego czujnika za pomocą skalibrowanego sygnału. Rozwiązanie to zapewnia, że każdy detektor zawsze zareaguje na zdarzenie, co gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa tego Systemu Sygnalizacji Pożaru, używanego powszechnie na całym świecie.

Filtry cyfrowe DYFI

Technologia cyfrowego filtra DYFI została znacząco ulepszona. W efekcie fałszywe alarmy zostały praktycznie wyeliminowane, a system zapewnia możliwie najwcześniejsze ostrzeżenie o potencjalnym pożarze. Filtr DYFI znajduje się teraz w każdym detektorze, który w rezultacie przetwarza sygnały z jeszcze większą dokładnością oraz wykrywa zmiany temperatury i dymu szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Dla kogo dedykowane jest rozwiązanie AutroSafe 4?

Dzięki zaawansowanej funkcjonalności i szerokiej gamie dostosowań, system ten może być stosowany nie tylko na lądzie, ale również na morzu. W przypadku jednostek morskich, uzyskał on certyfikat Marine Equipment Directive, co potwierdza jego wysoki poziom zaawansowania i kompleksowość.

Jeśli są Państwo zainteresowani możliwością zastosowania Systemu Sygnalizacji Pożaru AutroSafe, zachęcamy do kontaktu z naszą firmą.

Sealab Sp. z o. o., ul. Wodnika 54, 80-299 Gdańsk