System gaszenia pokładów samochodowych System gaszenia pokładów samochodowych System gaszenia pokładów samochodowych

System gaszenia pokładów samochodowych

System gaszenia pokładów samochodowych, to system wykorzystujący otwarte dysze przyłączone do systemu rurociągów połączonego z doprowadzeniem wody przez zawór, który jest otwierany ręcznie. Kiedy ten zawór jest otwarty, woda wpływa do układu rur i wyładowuje się ze wszystkich przyłączonych do niego dysz. Po uruchomieniu systemu, albo z panelu operacyjnego na mostku lub w ECR albo przez ręczny przycisk zwalniający umieszczony w pobliżu obszaru chronionego, uruchomiają się pompy zalewowe i otwiera się zawór sekcyjny zasilający system zalewania pokładu samochodowego wodą.

Zdjęcia systemu: 
System gaszenia pokładów samochodowych
Sealab Sp. z o. o., ul. Koperkowa 57, 81-589 GDYNIA