Sealab Sealab Sealab

Systemy gaszenia - system KD-1230

System KD-1230 oparty na środku gaśniczym NOVEC 1230® jest przeznaczony do gaszenia pożarów klasy A, B i urządzeń pod napięciem. KD-1230 jest oferowany w dwóch odmianach, jako system:

• jednostrefowy,
• wielostrefowy.

Systemy gaszenia funkcjonują w oparciu o ciśnienie pracy na poziomie 42 barów. Taki model został zaprojektowany parę lat temu dla systemu KD-200 (dla gazu FM-200). Charakteryzują go znacznie lepsze parametry przepływu środka gaśniczego, który musi być wyzwolony w czasie od 6 - 10 sekund. Z tego powodu wyparł on starszy wariant 25-barowy. System ten pozwala na budowę bardzo skomplikowanych układów rurociągów o długich odcinkach oraz na stosowanie zaworów strefowych. Montaż systemu jednego typu pozwala na zamianę wariantu KD-200 na KD-1230 bez większych nakładów finansowych. W systemie KD-1230 są wykorzystywane zbiorniki od 16,2 – 141,1 kg. Zbiorniki są znakowane П wg dyrektywy TPED. Projektowe stężenia gaszące NOVEC-a zawierają się w przedziale od 5 do 6%. Obecnie są to najniższe stężenia stosowane w odniesieniu do dostępnych środków halokarbonowych. Analiza rynku zachodnioeuropejskiego pokazuje, że dominującymi systemami gaśniczym, w których wykorzystuje się środki halokarbonowe, stają się systemy gaszenia oparte na NOVEC-u 1230®.

Nowoczesny system przeciwpożarowy, detekcja gazu i pożarów, to konieczne uzupełnienie posiadanego systemu gaszenia.

Pobierz dokumentacje: 
Sealab Sp. z o. o., ul. Wodnika 54, 80-299 Gdańsk