Sealab Sealab Sealab

System KD-1230

System KD-1230 oparty na środku gaśniczym NOVEC 1230®, jest przeznaczony do gaszenia pożarów klasy A, B i urządzeń pod napięciem. KD-1230 jest oferowany w dwóch odmianach, jako:
- jednostrefowy i
- wielostrefowy system.
Systemy te pracują w oparciu o ciśnienie pracy 42 bary. System 42 barowy został zaprojektowany parę lat temu dla systemu KD-200 (dla gazu FM-200) i wyparł on starszy system 25 barowy, ze względu na znacznie lepsze parametry przepływu środka gaśniczego, który musi
być wyzwolony w czasie od 6 - 10 sekund. System ten pozwala na budowę bardzo skomplikowanych układów rurociągów o długich odcinkach oraz na stosowanie zaworów strefowych. Stosowanie jednego typu systemu, pozwala na zamianę systemu KD-200 na KD-1230 bez większych nakładów finansowych. W systemie KD-1230 są wykorzystywane zbiorniki od 16,2 – 141,1 kg. Zbiorniki są znakowane П wg dyrektywy TPED. Projektowe stężenia gaszące NOVEC-a zawierają się od 5-6% i są to najniższe stężenia stosowane w stosunku do obecnie dostępnych środków halokarbonowych. Analiza rynku zachodnioeuropejskiego pokazuje, że dominującymi systemami gaśniczym opartymi na środkach halokarbonowych, stają się systemy oparte na NOVEC-u 1230®.

Przepisy projektowe: ISO, VdS, NFPA.
Certyfikaty: VdS, CNBOP (B)
Znakowanie: znak budowlany B, CE na zgodność z PED, П na zgodność z TPED.

Zastosowanie

Centra Obliczeniowe, Serwerownie, Banki, Telekomunikacja, Energetyka, Muzea, Archiwa, Maszynownie

 

Pobierz dokumentacje: 
Sealab Sp. z o. o., ul. Koperkowa 57, 81-589 GDYNIA