Sealab Sealab Sealab

Systemy przeciwpożarowe i detekcji gazu

Pożar niesie ze sobą ogromne ryzyko zarówno dla ludzi, jak i mienia o wysokiej wartości. Zagrożenie jego wybuchem jest szczególnie wysokie tam, gdzie wykorzystuje się lub transportuje paliwa i inne substancje łatwopalne. Są to zarówno obiekty lądowe, jak i jednostki pływające – tankowce czy okręty marynarki wojennej. W miejscach, w których przypadkowa iskra może być przyczyną tragedii, są niezbędne systemy przeciwpożarowe, systemy detekcji i próbkowania gazu oraz różne urządzenia ostrzegawcze. W takim asortymencie specjalizuje się nasza firma. Oferujemy niezwykle skuteczne, nowoczesne technologie, dzięki którym znacznie wzrasta bezpieczeństwo obiektów czy jednostek pływających. Proponowane systemy przeciwpożarowe, gaszenia, detekcji gazu, czujniki, lampy sygnalizacyjne i inne produkty sprawdzają się w najtrudniejszych warunkach.

O firmie Sealab

Sealab Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni istnieje od 1990 roku. Zajmujemy się projektowaniem, montażem i serwisowaniem instalacji systemów automatyki w budownictwie lądowym oraz przemyśle stoczniowym. Współpracujemy z firmami takimi jak Autronica, E2S i Kidde, które produkują systemy przeciwpożarowe alarmowe i monitorujące najwyższej klasy.

Projektujemy, budujemy i wdrażamy nasze systemy z użyciem technologii takich jak:

  • Autostrafe - interaktywny system detekcji gazu i pożaru
  • Omicron Gas Alarm System - rozproszony system detekcji gazu
  • Omicron Gas Sampling System - scentralizowany system detekcji gazu
  • Dry Chemical Powder - urządzenia gaśnicze wykorzystujące proszek gaśniczy
  • 3M Novec 1230 - urządzenia gaśnicze wykorzystujące gaz 3M Novec 1230
  • Deluge Fire Suppression System - urządzenia gaśnicze wykorzystujące wodę morską
  • E2S - alarmowe instalacje do stref zagrożonych wybuchem Ex
 
Sealab Sp. z o. o., ul. Koperkowa 57, 81-589 GDYNIA